CERN Computing (CERN-C)

Anotace

Projekt modernizuje gridové výpočetní středisko Tier-2, určené pro zpracování reálných dat z experimentů v CERN a pro Monte Carlo simulaci srážek. Vybere vhodný hardware a zapojí ho do mezinárodního gridu tak, aby středisko mohlo dodávat vyžadované kapacity pro LHC experimenty ALICE a ATLAS. Podílem na dalším vývoji detailního monitorování zajistíme efektivní využití pořízeného hardware. Projekt bude studovat další možnosti distribuovaného zpracování dat pomocí cloudů nebo superpočítačových středisek.

Tento projekt je spolufinancován EU.