Centrum Funkčních Materialů pro Bioaplikace (FUNBIO)

Anotace

Cílem projektu je vytvoření unikátního biofyzikálního pracoviště, ve kterém vznikne nový prostor pro komplexní spolupráci v oblasti fyziky, chemie, biologie a medicíny a který bude zároveň sloužit jako špičkové výzkumné centrum pro vysokoškolské studenty. Interdisciplinární zaměření projektu zároveň sjednotí týmy, které zatím fungovaly odděleně.

Význam projektu dokládá ochota AV ČR finančně podpořit realizaci projektu. Unikátnost instalované technologie v rámci České republiky dokládá nejen zájem vědecko-výzkumných pracovišť o spolupráci v rámci tohoto projektu, ale také zapojení finančního partnera. Díky propojení projektu FUNBIO s výzkumem v lékařských a biologických centrech se významně zvýší využití vědecko-výzkumného potenciálu hl. m. Prahy.

Projekt FUNBIO je synergický s projektem SAFMAT, který získal dotaci z OPPK v rámci 2. výzvy (CZ.2.16/3.1.00/22132).