Brain 4 Industry (B4I) (EDIH B4I)

Anotace

Projekt Brain 4 Industry je zahrnut do programu Digitální Evropa (European Digital Innovation Hubs - DIGITAL-2021-EDIH-01) a je jeho účelem je primárně vytvoření a činnost Evropského centra digitálních inovací (dále jen „EDIH B4I“), podporovaného z programu Digitální Evropa, spočívající v poskytování služeb za účelem podpořit soukromý a veřejný sektor v jejich digitální transformaci.

Fyzikální ústav AV ČR v.v.i. vystupuje v tomto projektu mj. v roli tzv. koordinátora všech zapojených členů Konsorcia B4I, kterými jsou:
- Fyzikální ústav AV ČR v.v.i.
- CARDAM s.r.o.,
- STAR Research & Innovation Cluster, z.ú.,
- Středočeské inovační centrum, spolek,
- Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.

Datum zahájení Projektu: 1.1.2023

Datum ukončení realizace projektu: 31.12.2025

Datum ukončení projektu: 30.6.2026

Projekt EDIH B4I je spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci NEXT GENERATION EU

Více informací a kontaktní osoby jsou k dispozici na webu https://www.brain4industry.cz/