Antiferomagnická spintronika (ASPIN)

Anotace

Cílem projektu je rozvinout nový výzkumný směr založený na antiferomagnetických materiálech s budoucím potenciálním využitím v informačních technologiích. Projekt staví na nedávných výsledcích skupiny v oblasti antiferomagnetické spintroniky, konkrétně na realizaci experimentálních paměťových součástek s elektrickým zápisem a čtením informace. Z vědeckého hlediska je projekt na pomezí spintroniky, Diracových kvazičástic a topologických fází v pevných látkách.

Tento projekt je financován EU.

European Commission logo