Alkylcyklopentadienylové komplexy s chromnatými a železnatými centrálními ionty ve vysokospinovém stavu a jejich oxidované analogy

Anotace
Projekt je zacílen na syntézu vysokospinových komplexů Fe(II) a Cr(II) s objemnými alkylcyklopentadienylovými (RCp) ligandy, přípravu oxidovaných analogů a studie jejich struktury a magnetických vlastností pomocí experimentálních a DFT metod. Primárně budou využity pentaisopropylcyklopentadienidy (5Cp) a 1,2,4-tri(tert-butyl)cyclopentadienidy (Cp’’’). Vysokospinová konfigurace iontů poskytne každému kovovému centru čtyři nespárované elektrony (S=2) a tato centra budou kombinována do dinukleárních a vyšších vícejaderných komplexů. První případ dokládají komplexy [5CpFe(µ-X)]2 se dvěma Fe(II) můstkovanými X = Cl, Br, I, kde se očekává neobvyklé feromagnetické spojení a kde by se mohlo objevit chování jednomolekulového magnetu. Druhý případ ilustruje čtvercový tetramer [RCpCr(µ-CN)]4, jehož oxidace by mohla poskytnout velmi zajímavé systémy se smíšenou valencí. Kromě základní spektroskopické charakterizace a určení krystalové struktury budou komplexy studovány lokálními metodami Mössbauerovou a EPR spektroskopií a magnetickým měřením v DC a AC polích.