Aktuální otázky fyziky feroelektrických doménových rozhraní

Anotace

Předložený projekt je zaměřen na pochopení struktury a vlastností ideálních dvoudimenzionálních nanoobjektů: doménových stěn a jim podobných rozhraní v současných feroelektrických materiálech. Projekt si klade tři hlavní cíle ? vyjasnit podstatu a aplikační možnosti tří nedávných novinek oboru, které se týkají (i) vlivu fotoindukovaného jevu na doménové stěny BiFeO3, (ii) exotických druhů chirálních doménových stěn v BaTiO3 a (iii) pozorování gigantického měknutí elastických konstant v relaxorových feroelektrikách.