3D tištěné diamantové kompozitní komponenty pro účinnější energetiku

Anotace

Účinné chlazení elektronických prvků izotopicky čistým diamantem s extrémní tepelnou vodivostí, danou balistickým bezeztrátovým přenosem fononů s možností nezávislosti tepelné vodivosti na tlouštce materiálu.