Výzkum

Záznam číslo 1,25 miliónu v přední databázi krystalových struktur patří týmu Lukáše Palatinuse

Anotace

Cambridgeské krystalografické datové centrum (CCDC) oznámilo, že struktura ibuprofenu určená elektronovou difrakcí v rámci práce publikované ve FZU skupinou Lukáše Palatinuse získala pořadové číslo 1,25 milionu ve světově největší krystalografické databázi - Cambridgeské databázi struktur (CSD), která je mj. jedním z nejvýznamnějších zdrojů dat pro výzkum léčiv. Počet publikovaných struktur v databázi se přitom rozrůstá nonstop rychlostí zhruba jednoho záznamu každých 10 minut.

Čeští vědci dál posunují možnosti zobrazovacích technik a odhalují tajemný svět molekul

Anotace

Vědci znovu úspěšně odkrývají tajemství světa molekul a atomů. Experimentem potvrdili správnost dekády staré teorie, která předpokládala nerovnoměrné rozložení elektronové hustoty v aromatických molekulách Tento jev významně ovlivňuje fyzikálně-chemické vlastnosti molekul i jejich interakce. Zmíněný výzkum vědců z Fyzikálního ústavu a ÚOCHB AV ČR a Univerzity Palackého v Olomouci rozšiřuje možnosti designování nových nanomateriálů a článek o něm aktuálně zveřejnil vědecký časopis Nature Communications.

FZU exceloval v soutěži MSCA PF 2022 a MSCA CZ

Anotace

Ve srovnání s předchozím rokem došlo ve výzvě MSCA PF 2022 k překvapivému vývoji, zatímco počet žádostí podaných do evropské soutěže poklesl o 1 312 projektů, rozpočet pro tuto výzvu narostl o 15 milionů eur oproti roku 2021 na celkových 257 milionů eur. Díky tomuto vývoji se podařilo financovat o 79 projektů více než v předešlém roce.