Výzkum

Fyzikální ústav – centrum excelentního výzkumu v řadě oborů

Anotace

V nové studii autoři podávají přehled výsledků českých výzkumných organizací. Cílem je identifikovat pracoviště s největším počtem excelentních výsledků. Fyzikální ústav se řadí mezi nejlepší pracoviště zejména v oborech fyziky pevných látek, magnetismu a dalších oblastech. 

Spintronika ve středu pozornosti

Anotace

V blízké budoucnosti se očekává, že vývoj spintroniky umožní mimo jiné výrobu vysokokapacitních magnetických operačních pamětí a novou architekturu integrující paměťové a logické prvky, která povede k rychlým a energeticky úsporným počítačům.

Rychlé ovládání magnetu světlem

Anotace

Efekt, díky kterému lze manipulovat spiny v magnetu pomocí krátkých laserových pulsů, představili vědci ze společné Laboratoře opto-spintroniky FZU a Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.