Výzkum

Fyzika pomáhá v ekonomii: nová rozsáhlá monografie o ekonofyzice z Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i.

Anotace

Kniha Essentials of Econophysics Modelling od Františka Slaniny z Oddělení teorie kondenzovaných látek podává přehled o metodách a postupech, které mají svůj původ ve statistické fyzice a používají se při matematickém modelování ekonomických a sociálních jevů. V "ekonofyzice" se metody ekonomie a fyziky sbližují natolik, že obě disciplíny mohou mít prospěch ze vzájemné spolupráce.

LABONIT otevírá novou oblast polovodičového výzkumu v ČR

Anotace

Nitridové polovodičové součástky patří k nejdůležitějším materiálům dnešní doby s mnoha aplikacemi. Přesto je doposud nebylo možné v České republice vyrábět kvůli finanční náročnosti technologické aparatury. Nyní však nové možnosti využití evropských fondů realizaci takového projektu umožnily.

Uvnitř magnetické, zvenčí nemagnetické: Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR představili antiferomagnetickou paměť

Anotace

Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR ve spolupráci s kolegy z Berkeley a Barcelony ukázali, že je možné použít jiný typ materialu k ukládání informace, tzv. antiferomagnet. Antiferomagnetické materiály jsou magnetické uvnitř, ovšem jejich mikroskopické magnetické momenty sídlící na jednotlivých atomech se střídají s opačnou orientací.

Nová teorie vzniku uhlovodíkových molekul v mezihvězdném prostoru

Anotace

Vědci z Fyzikálního Ústavu AV ČR, v. v. i. společně s kolegy ze Španělska a Francie představili v časopise Nature Communications novou teorii původu polyaromatických uhlovodíkových molekul ve vesmíru. Podle nové teorie se tyto molekuly, jejichž původ v mezihvězdném prostoru je stále záhadou, tvoří leptáním grafitového povrchu částic hvězdného prachu pomocí vodíku.