Výzkum a vývoj nových způsobů generace záření a nabitých částic pomocí ultraintenzivních laserových polí (projekt LaserGen)

Perex

Garant projektu: RNDr. Karel Rohlena, CSc.
Kontaktní osoba: Ing. Robert Hněvkovský
Termín realizace projektu: 1. 6. 2011 – 31. 5. 2014
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0087
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Anotace:

Text

Hlavním cílem projektu Výzkum a vývoj nových způsobů generace záření a nabitých částic pomocí ultraintenzivních laserových polí (zkráceně LaserGen) je vybudování 2 nových výzkumných týmů pod vedením dvou významných zahraničních vědců z prestižních vědecko-výzkumných institucí (MPQDESY, Německo) zaměřených na výzkum a aplikace velmi silných elektromagnetických polí vytvářených generací krátkopulsních laserů. Činnost obou výzkumných týmů bude přispívat k přenosu znalostí a unikátního know-how z oblasti fyziky velmi intenzivních světelných polí a jejich aplikací při generaci kvalitativně nových zdrojů rentgenového záření a urychlených nabitých částic. Přenos znalostí bude realizován prostřednictvím pořádání odborných seminářů/workshopů a odborných exkurzí. Realizované aktivity sehrají podstatnou roli při budování odborného zázemí v rámci Mezinárodního laserového centra ELI (Extreme Light Infrastructure).

Podrognější informace o projektu LaserGen (OP VK 2)

logolink_opvk.png
Popis
Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.