Nacházíte se

Archiv zpráv o průběhu výběrových řízení

Výběrové řízení
Výběrové řízení k VZ Závěrečný audit individuálních projektů ostatních realizovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Dolní Břežany – TS ELI – přípojka kVN
Výstavba objektu HiLASE a příprava území – výběr dodavatele stavby – úprava podloží pod laserovou halou.
Zpráva o průběhu výběrového řízení „Videokonferenční systém".
Zpráva o průběhu výběrového řízení "Dodávka PLM software Teamcenter včetně souvisejících služeb"
Dodávka výpočetní techniky na roky 2012 – 2015, část 1, minitender č. 2
Zpráva o průběhu výběrového řízení „Návrh a realizace ověřovacích jednotek vakuového transportu, komprese a distribuce femtosekundových laserových pulsů pro laboratoř ELI-Beamlines"
Zpráva o průběhu výběrového řízení "Dodávka výpočetní techniky na roky 2012 – 2015, část 2, minitender č. 1"
Zpráva o průběhu výběrového řízení „Zajištění tiskových služeb"
Zpráva o průběhu výběrového řízení "Dodávka výpočetní techniky na roky 2012 až 2015" Část 6
Zpráva o průběhu výběrového řízení „Měřící technika elektrických veličin – minitendr č. 1“
Zpráva o průběhu výběrového řízení "Externí audit projektů financovaných ze strukturálních fondů"
Zpráva o průběhu výběrového řízení "Základní vybavení laserových laboratoří – minitendr č. 4"
Zpráva o průběhu výběrového řízení "Dodávka měřící techniky elektrických veličin pro projekty HiLASE a ELI - opakované vyhlášení II - osciloskopy, časové normály, zdroje napájení a další zařízení" Část veřejné zakázky: 1
Zpráva o průběhu výběrového řízení "Dodávka měřící techniky elektrických veličin pro projekty HiLASE a ELI - opakované vyhlášení II - osciloskopy, časové normály, zdroje napájení a další zařízení" Část veřejné zakázky: 8
Zpráva o průběhu výběrového řízení „Návrh a zhotovení laserem buzeného undulátorového zdroje"
Zpráva o průběhu výběrového řízení "Výstavba objektu HiLASE a příprava území – výběr dodavatele stavby – vícepráce nepředvídatelného charakteru (hutnění násypu v místě stávajících sklepních prostor)"
Písemná zpráva zadavatele "Výstavba objektu HiLASE a příprava území – výběr dodavatele stavby – vícepráce nepředvídatelného charakteru (hutnění násypu v místě stávajících sklepních prostor)"
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky "In situ nanoindentor pro řádkovací elektronový mikroskop FEI Quanta 3D FEG"
Písemná zpráva zadavatele "Základní vybavení laserových laboratoří – minitendr č. 3"

Stránky