Vrcholoví řídící pracovníci ELI Beamlines (projekt Top ELI)

Perex

Kontaktní osoba: Ing. Robert Hněvkovský
Termín realizace projektu: 6. 8. 2012 - 30. 6. 2015
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002
Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Anotace:

Text

Hlavním cílem projektu Vrcholoví řídící pracovníci ELI Beamlines (zkráceně Top ELI) je prostřednictvím přenosu know-how zkušených manažerů vytvoření kvalitního týmu pro zabezpečení realizace výzkumných a vývojových aktivit v rámci Centra excelence ELI Beamlines a dále vytvořit dostatečný potenciál jeho rozvoje a růstu kvality. Úspěšná realizace projektu tohoto rozsahu bezesporu závisí na odpovídající kapacitě lidských zdrojů, ať po stránce budování fyzické infrastruktury, tak k přípravě a provádění unikátních vědeckých experimentů a využívání vybudované infrastruktury. Přenos know-how z obdobných unikátních center ze zahraničí je tak jedinou možností jak efektivně snížit riziko případného selhání v těchto snahách. Prostřednictvím vysoce zkušených manažerů dojde k přenesení know-how směrem k realizačnímu a výzkumnému týmu, nastavení odpovídajících struktur a veškerých nutných procesů, které umožní zdárnou realizaci implementační a provozní fáze centra.

Podrobnější informace o projektu Top ELI (OP VK 5)

logolink_opvk.png
Popis
Tento projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.