Vývojář/ ka jednoelektronových bází

Perex

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (FZÚ) je veřejná výzkumná instituce, zaměřená na základní a aplikovaný výzkum v oblasti fyziky. FZÚ je největším ústavem Akademie věd České republiky s více než 1300 zaměstnanci, kde nemalý počet tvoří zahraniční pracovníci.

Ambicí FZÚ je posouvat hranice lidského poznání a provádět špičkový výzkum elementárních částic, kondenzovaných systémů, pevných látek, optiky, fyziky plazmatu a laserové fyziky.

FZÚ je od 26. dubna 2019 držitelem certifikátu HR Excellence in Research Award (Ocenění excelence lidských zdrojů ve výzkumu), které uděluje Evropská komise. FZÚ, jako největší pracoviště Akademie věd, se tak zařadil do prestižní skupiny evropských institucí majících právo používat tuto certifikaci.

Do Oddělení radiační a chemické fyziky, v blízkosti metra C – Ládví, hledáme nové vysokoškolské studentky/ studenty pro odbornou spolupráci.

Náplň práce:

Student/ tka se bude podílet na vývoji, implementaci a testování metod k vývoji jednoelektronových bází vhodných k popisu Rydbergových excitovaných a rezonančních stavů. Následně se bude podílet i na studiu rezonancí vybraných systémů.

Práce bude zahrnovat:

  • teoretické odvozování
  • programování
  • zadávání výpočtů a analýzu výsledků

Požadavky:

Student/ tka by měl mít osvojeny základy kvantové mechaniky, nejlépe po absolvování pokročilého kurzu. Předpokládá se zájem o teoretické metody a samotné studium malých molekulových a atomových systémů.

  • Výhodou jsou teoretické základy či praxe v kvantové chemii
  • Základní uživatelské dovednosti v operačním systému UNIX/Linux
  • Základní znalost programování a skriptování

Nabízíme:

  • Zajímavou a rozmanitou práci ve výzkumu v oboru teoretické chemické fyziky
  • Příležitost participovat na chodu špičkové výzkumné organizace
  • Podporu dalšího vzdělávání, osobního rozvoje a růstu
  • Flexibilní pracovní dobu

Spolupráci je možné navázat na podzim 2020.

Pro více informací neváhejte kontaktovat níže uvedenou osobu.

Pokud Vás tato nabídka zaujala, zašlete nám svůj strukturovaný životopis a motivační dopis v českém a v anglickém jazyce na níže uvedený e-mail kontaktní osoby.

Informace o zpracování osobních údajů naleznete na webových stránkách FZÚ, na adrese: https://www.fzu.cz/o-fzu/uredni-deska/zpracovani-osobnich-udaju .