Zkapalnění plynného helia pro potřeby FZU v letech 2022 až 2023

Text

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

 

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

 

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.