Zajištění úklidu v budově inovačního centra B4I

Perex

Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v zajištění konkrétních úklidových činností, v souladu se specifikací, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o poskytování úklidových služeb, která je přílohou č. 2 zadávací dokumentace.