Zajištění softwarových licencí a souvisejících služeb k produktům Microsoft pro FZÚ AV ČR

Perex

výběr dodavatele na poskytování užívacích práv (softwarových licencí) a souvisejících služeb pro osobní počítače a servery v rámci licenčního programu Microsoft Enrollment for Education Solution.

Text

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.