Vakuový FTIR spektrometr

Perex

Předmětem zakázky je dodávka vakuového FTIR spektrometru včetně příslušenství a dále instalace a zprovoznění přístroje v laboratoři zadavatele.

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4 zadávací dokumentace, která je včetně všech příloh ke stažení na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.