Spojené optické stoly

Perex

Předmětem plnění je dodávka dvou pevně spojených optických laboratorních stolů s pneumatickým tlumením vibrací, včetně dopravy na místo plnění a instalace v laboratoři zadavatele

Text

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.