Sestava optického spektrografu s laditelným rozsahem a EMCCD kamery

Perex

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy optického spektrografu a digitální kamery s využitím na detekci druhů molekul, provádění biologických testů a s možností charakterizace optických vlastností nanostruktur (např. kovových nanostruktur s plazmonickými vlastnostmi) v UV – NIR části spektra.