Sestava laditelného pulsního laseru s posuvy a optickým stolem

Perex

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy laditelného pulsního femtosekundového laseru a počítačem řízených nanoposuvů, která je umístěná na optickém stole a slouží pro studium photochemických reakcí trigovaných multifotonovou absorbcí pro využití v multifotonové litografii.

 

Bližší podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4 zadávací dokumentace, která je včetně všech příloh ke stažení na profilu zadavatele:

 

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

 

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.