Rozšíření výpočetního klastru LUNA

Perex

Předmětem plnění zakázky je rozšíření výpočetního klastru LUNA o 4 výpočetní servery a 1 PDU pro napájení serverů. Nedílnou součástí dodávky jsou rovněž napájecí a propojovací kabely, instalaci na místě plnění a provedení výkonnostních a akceptačních testů.

Text

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.