Rozšíření výpočetního klastru LUNA

Text

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace 6 serverů rozšiřujících výpočetní klastr LUNA ve Výpočetním středisku Fyzikálního ústavu AV ČR.

Dokumentace