Rozšíření clusteru LUNA GPU akcelerovanými výpočetními servery

Perex

Předmětem zakázky je dodávka a instalace serverů akcelerovaných GPU rozšiřujících výpočetní klastr LUNA ve Výpočetním středisku Fyzikálního ústavu AV ČR v konfiguraci uvedené v návrhu smlouvy. Zadavatel pořizuje výše uvedené servery v rámci GA ČR Junior Star projektu „CADTARSIS“.

Dokumentace