Rekonstrukce budovy F - Stavební úpravy části 1.NP a vestavba datového uzlu

Text
Příloha č. 3 – Projektová dokumentace – je k dispozici ke stažení na profilu zadavatele ( https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932/zakazka/P20V00000031 ).
Dokumentace