Reaktivní magnetronové naprašování, HiPIMS v H2S a H2Se reaktivních plynech

Text

Předmětem zakázky je dodávka plazmatického depozičního systému pro laboratorní depozice sulfidových a selenidových polovodivých vrstev pomocí použití reaktivních plynů H2S a H2Se.

Dokumentace