Rámcová dohoda na zkapalňování plynného helia pro potřeby FZÚ v roce 2024

Perex

Předmětem veřejné zakázky je zajištění zkapalnění plynného hélia a průběžných dodávek kapalného helia o čistotě 5.0 (99,999 %) pro potřeby zadavatele při splnění dalších s tím souvisejících technických a obchodních závazků uvedených v zadávací dokumentaci. Předpokládaná spotřeba zadavatele za 12 měsíců činí 18 000 l. Přepravu zkapalněného hélia do místa plnění si zadavatel zajistí sám na vlastní náklady.

Text

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932/zakazka/P24V00000001

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.