Optické parametrické zesilovače pro Laboratoř OptoSpintroniky

Perex

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy 2 kusů optického parametrického zesilovače umístěná na optickém stole.

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932 .

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.

Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, adresa uživatelského účtu zadavatele je: https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001082.