Non-contact and mask-less printing of geometrically predefined structures from nanomaterials

Perex

Předmětem zakázky je dodávka univerzálního plně automatizovaného systému pro bezkontaktní a bezmaskový tisk (přímý zápis) geometricky předdefinovaných struktur z nanomateriálových inkoustů na planární nebo 3D substráty při definovaných teplotách různých substrátových materiálů. Systém bude digitálně řízený a plně automatizovaný pro tisk geometricky předdefinovaných struktur (objektů), jako jsou interdigitály, skvrny, kruhy atd. z různých nanomateriálových inkoustů (oxidy kovů, kovy, polymery, lepidla, molekuly) na plošné a 3D tvarované substráty. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v kapitole 4 zadávací dokumentace, která je včetně všech příloh ke stažení na profilu zadavatele: 

https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.