Nákup osobního užitkového vozidla pro potřebu FZÚ

Perex

Předmětem zakázky je nákup osobního užitkového vozidla pro potřeby FZÚ od autorizovaného prodejce. Bližší podrobnosti jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky.

Text

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.