Nákup access switchů pro potřeby projektu SOLID21

Perex

Předmětem zakázky je dodávka dvou sad switchů pro Nový pavilon FZÚ. Detailní seznam požadavků na dodávané switche a jejich příslušenství je uveden v zadávací dokumentaci. Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.