Náhrada části soustavy diskových polí NetApp

Perex

Předmětem zakázky je dodávka nového diskového pole NetApp, dvou Fibre Channel switchů a příslušenství a poskytnutí souvisejících služeb.

Dokumentace