Modulární HPLC systém s RI a MALS detektory pro SEC-MALS analýzy

Perex

Předmětem veřejné zakázky je dodávka sestavy modulárního kapalinového vysokoúčinného chromatografu v provedení s gradientovým čerpadlem, on-line vakuovým odplyňovačem, automatickým termostatovaným dávkovačem, UV-VIS detektorem s diodovým polem (PDA), osmi úhlovým detektorem rozptylu světla (LS), diferenciálním refraktometrem a chromatografickým softwarem.

Předmět plnění je převážně financován z dotace projektu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem „Senzory a detektory pro informační společnost budoucnosti“, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004596.