Laser-MBE UHV deposition system

Text

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

 

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932/zakazka/P20V00000124

 

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace a oznámení k zadávacímu řízení.