Kamera s citlivostí v blízké infračervené oblasti

Perex

Předmětem veřejné zakázky je dodávka digitální kamery s citlivostí v blízké infračervené oblasti pro využití na kontrolu kvality depozice a efektivity pasivace zadních kontaktů pro sluneční články.

Dokumentace