Kalící a deformační dilatometr

Perex

Předmětem zakázky je dodávka kalícího a deformačního dilatometru umožňujícího měření v tahovém a tlakovém deformačním režimu, kvantifikování a analyzování koeficientů tepelné roztažnosti transformací při plynulém ohřevu a izotermické výdrži u široké škály kovových slitin a super slitin včetně uhlíkových, nerezových a nízkolegovaných ocelí a titanových slitin podle norem ASTM A1033, ASTM E228 a ASTM E831.

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932 Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.

Nabídky se podávají prostřednictvím elektronického nástroje Tender arena na https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0001082