Instalace FVE na pavilon D hlavní budovy FZÚ

Perex

Předmětem veřejné zakázky je instalace fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 30,94 kWp na střechu pavilonu D hlavní budovy v areálu sídla zadavatele za účelem snížení energetické náročnosti budovy. Vše na základě projektové dokumentace (Příloha č. 3 výzvy k podání nabídek), podmínek této výzvy a smlouvy o dílo (Příloha č. 4 výzvy k podání nabídek).

Dokumentace