Elektrochemický analyzátor baterií

Perex

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vícekanálového (s alespoň osmi nezávislými kanály) a vícefrekvenčního elektrochemického potenciostatu/galvanostatu/analyzátoru impedance pro víceúčelovou charakterizaci procesů přenosu náboje a iontů, napětí, proudu, kapacity, impedance, lokální struktury a elektrochemických reakcí na rozhraní elektroda-elektrolyt v bateriích, superkondenzátorech a senzorech.

Předmět plnění je převážně financován z dotace projektu v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský s názvem „Pokročilé víceškálové materiály pro nosné klíčové technologie“, reg. č. CZ.02.01.01/00/22_008/0004558.

Dokumentace