Dotační specialista pro výzvu Mezisektorová spolupráce v rámci OP JAK

Perex

Předmětem zakázky je příprava a zpracování žádosti o podporu v rámci Výzvy č. 02_23_020 Mezisektorová spolupráce z Operačního programu Jan Amos Komenský a poskytování souvisejícího odborného poradenství.

Text

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.