Dodávka nábytku pro čisté prostory typu C projektu SOLID 21

Perex

Předmětem zakázky je dodávka a montáž nábytku pro čisté prostory typu c v rámci projektu SOLID 21 v Novém pavilonu FZÚ.

Text

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.