Dodávka AV techniky pro Nový pavilon FZÚ

Perex

Předmětem zakázky je dodávka a montáž audiovizuální techniky pro multimediální sály a místnosti v Novém pavilonu FZÚ včetně příslušenství, dopravy do místa plnění, zaškolení obsluhy a zajištění servisu.

 

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.