Analyzátor parametrů pro polovodičové senzory

Perex

Předmětem plnění je dodávka analyzátoru parametrů pro polovodičové zařízení, jako jsou křemíkové fotonásobiče (SiPM, MPPC, APD). Přístroj se používá především k měření volt-ampérových (I-V) a kapacitních (C-I) charakteristik v rozsahu moha řádů proudů (10aA – 1A). Přístroj bude použit pro účely excelentního výzkumu, takže musí být přesný, rychlý a plně integrovaný. Součástí plnění je rovněž doprava na místo plnění, instalace přístroje, počáteční kalibrace a uvedení do provozu.

Text

Zadávací dokumentace včetně všech příloh je umístěna na profilu zadavatele:

https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/74e987e1-b4a1-4571-b8b6-2cd93fe6f932

Na výše uvedeném profilu zadavatele budou uveřejňovány i případné veškeré další informace k zadávacímu řízení.