Nacházíte se

Archiv veřejných zakázek

Veřejná zakázka
Nákup páteřního switche pro FZÚ Cukrovarnická 22.08.2019 14:45
Atomic Layer Deposition (Systém pro depozici atomárních vrstev) 04.09.2019 11:00
Dodávka Ekonomicko-informačního systému včetně implementace a zajištění provozní podpory a rozvoje 19.08.2019 11:00
Nový pavilon FZÚ, Na Slovance – správce stavby – opakované zadání 08.08.2019 11:00
Nákup serverů pro SAVT 2019 19.07.2019 11:00
OZNÁMENÍ O UKONČENÍ PŘEDBĚŽNÝCH TRŽNÍCH KONZULTACÍ - Dodávka Ekonomicko-informačního systému včetně implementace a zajištění provozní podpory a rozvoje 15.07.2019 12:30
Microwave plasma system 18.07.2019 11:00
Víceúčelový texturní difraktometr - opakované zadání 29.07.2019 11:00
Impedanční analyzátor 03.07.2019 11:00
Pojištění majetku Fyzikálního ústavu AV ČR, v. v. i. 10.07.2019 11:00
Zdroj ultrakrátkých záblesků záření X pro aparaturu na měření kinetiky scintilační odezvy s příslušenstvím 09.07.2019 11:00
Scattering near-field optical microscope for time-resolved spectroscopy in THz spectral range (Optický skenovací mikroskop v blízkém poli pro časově rozlišenou spektroskopii v terahertzové spektrální oblasti) – SOLID 21 11.07.2019 11:00
Microwave plasma system 25.06.2019 11:00
Spectrograph with CCD camera for luminescence investigation in 200-1000 nm spectral range 09.07.2019 11:00
DSP lock-in zesilovač doplněný kryostatem - opakované zadání 28.05.2019 11:00
Oznámení předběžných tržních konzultací k VZ "Dodávka Ekonomicko-informačního systému včetně implementace a zajištění provozní podpory a rozvoje" 03.06.2019 13:00
Systém mapování fází a jejich orientací v transmisním elektronovém mikroskopu 07.05.2019 11:00
Monochromátor 26.04.2019 11:00
DSP lock-in zesilovač doplněný kryostatem 25.04.2019 11:00
Two staged cryogen-free optical cryostat system with sample in vacuum 06.05.2019 13:00

Stránky