Nacházíte se

Ukončené projekty

 Rámcové programy EU

Projekty 7. rámcového programu

 • AIDA - Pokročilé evropské infrastruktury pro detektory urychlovačů
 • ASPERA2 - Prohloubení a rozšíření astročásticové fyziky evropské koordinace 2
 • ELI-PP - Extrémní světelná infrastruktura - PP
 • FAST TRACK - Zrychlený vývoj a prototypování vysoce účinného tenkého křemíkového solárního modulu na bázi nanotechnolgie
 • GLORIA - GLObal Robotic-telescopes Intelligent Array for e-Science
 • HiPER - Evropské výzkumné zařízení pro výzkum laserové energie s vysokým výkonem (přípravná fáze studie)
 • HIPPOCAMP - Vysoce výkonné operace impulsního plazmového procesu
 • LASERLAB-EUROPE-II - Integrovaná iniciativa evropských laserových výzkumných infrastruktur II
 • LASERLAB-EUROPE-III - Integrovaná iniciativa evropských laserových výzkumných infrastruktur III
 • LUMINET - Evropská síť pro luminiscenční materiály
 • MATCON - Materiály a rozhraní pro přeměnu a skladování energie
 • MSNano - Výpočetní platforma pro nanomateriály na bázi mnohonásobného rozptylu
 • MULTIFUN - Multifunkční nanotechnologie pro selektivní detekci a léčbu rakoviny
 • N2P - Plasmaticky připravené 3-dimensionální nanostrukturované povrchy
 • NAMASTE - Nanostrukturované magnetické materiály pro nanospintroniku
 • NOTEDEV - Nový typ terahertzových zařízení
 • 0MSPIN - Spintronika založená na relativistických jevech v systémech s nulovým magnetickým momentem
 • PolySiMode - Vylepšené polykrystalické-křemíkové moduly na skleněných substrátech
 • RAMIRI-2 - Realizace a řízení mezinárodních výzkumných infrastruktur 2
 • SAFE CATHETER - Vývoj nákladově efektivního antibakteriálního zařízení pro 37 milionů uretrálních katetrů používaných v rozšířené Evropě
 • SemiSpinNet - "Initial Training Network" v polovodičové nanospintronice
 • SMART NETS - Transformace sítí pro průzkum znalostí založených na spolupráci na meziodvětvové a služby orientované integrované hodnotové systémy

Projekty programu HORIZONT 2020

 

 Projekty Operačních programů

OP Výzkum a vývoj pro inovace

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OP Praha - Konkurenceschopnost

OP Výzkum, vývoj a vzdělávání

OP Praha - pól růstu ČR

 

 Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE

 

 Projekty velkých výzkumných infrastruktur

 

 

Zpět na stránku projektů