Nacházíte se

Ukončené odprodeje

Odprodeje, které již byly ukončeny:

Nákladní přívěs pro lodě

Nabízíme k prodeji nejvyšší cenové nabídce nákladní přívěs pro lodě tovární značky DONA 3.5 t AGADOS, rok výroby 1997, s nefunkční elektroinstalací. Přívěs neprošel technickou kontrolou a nemá tedy platnou technickou prohlídku. Dle TP je určen k připojení pouze k autobusu Karosa pouze se spojovacím zařízením AL-KO A-35 pro kouli ISO 50.

Nejnižší nabídková cena je stanovena na 3 000,- Kč. Odvoz si zajišťuje kupující.

Nabídky doručte do 31. 10. 2017 do 12:00 hod. na adresu: FZÚ AV ČR, pí Petrášová, Pod Vodárenskou věží 1, 182 21 Praha 8. Obálka s nabídkou musí být uzavřena a označena „Prodej přívěsu na lodě“. Se zájemcem, jehož nabídková cena bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: Martina Petrášová, tel. 266 052 991, e-mail: petrasovaatfzu [dot] cz

Odprodej strojního zařízení

Nabízíme k odprodeji nejvyšší cenové nabídce níže uvedené strojní zařízení. Dopravu si zajišťuje kupující. Prohlídka lisu a kompresoru je možná v úterý 02.06.2015 v 9:00 hod. ve FZÚ AV ČR, Cukrovarnická 10, Praha 6.

Prohlídka elektrického zdrojového soustrojí je možná v úterý 02.06.2015 ve 13:30 hod. ve FZÚ AV ČR, Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8.

Nabídky doručte do středy 24.06.2015 do 12:00 hod. na adresu: FZÚ AV ČR, Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8, vrátnice, nebo poštou - p. Flám. Obálka uzavřena a označena „prodej strojního zařízení“, s nabídkovou cenou, adresou a kontaktem zájemce. Se zájemcem, jehož nabídková cena bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: Flám F., tel. 266 05 2120, e-mail: flamatfzu [dot] cz, odprodejatfzu [dot] cz

Lis hydraulický CZR 600-1, i. č. 604497 – r. v. 1963, k lisu je kromě původních čerpadel připojena i paralelní pohonná jednotka, kterou tvoří axiální čerpadla poháněná elektromotorem (10 kW). Měření tlaku oleje v lisu umožňuje kromě standardního manometru indikátor tlaku s analogovým výstupem. Všechna zařízení jsou propojena s lisem. Bližší informace ing. Kamarád, tel. 220 318 521.

Elektrické zdrojové soustrojí AS 6 TN, i. č. 108448 - 64 kW, 1500 kg. Součástí soustrojí je chladič + elektromotor, bandaska, elektrická rozvodní skříň. Bližší informace ing. Fulín, tel. 220 318 447.

Prodej heliového kompresoru

Nabízíme k prodeji nejvyšší cenové nabídce vysokotlaký, neodhlučněný, pístový heliový kompresor Bauer typ G120-5, i. č. 111734. Je umístěný na základním rámu, osazeném dvojicí nízkotlakých nádob. Výkon 0,170 m3/min., 2860 l/min., 5,5 kW, rok výroby 2003, cca 4000 mth, pravidelně 1x ročně servisovaný.

Dopravu si zajišťuje kupující. Prohlídka je možná v pátek 14.11.2014 v 9:00 hod. ve FZÚ AV ČR, v. v. i., Pod Vodárenskou věží 1, Praha 8. Nabídky doručte do 2.12.2014 do 12:00 hod. na výše uvedenou adresu – vrátnice-p. Flám. Obálka uzavřena a označena „Prodej heliového kompresoru“, s nabídkovou cenou, adresou a kontaktem zájemce. Se zájemcem, jehož nabídková cena bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: Flám F., tel. 266 05 2120, e-mail: odprodejatfzu [dot] cz.

Prodej soustruhu SV 18 RD i. č. 104692

Nabízíme k prodeji soustruh SV 18 RD (i. č. 104692). Rok výroby 1978, točná délka 350 mm. Dopravu si zajišťuje kupující.

Nabídky doručte do 19. 11. 2014 do 12:00 hod. na adresu Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Mgr. Flám, Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8. Obálka musí být zavřená a označena „Prodej soustruhu SV 18“, s nabídkovou cenou, adresou a kontaktem zájemce. Se zájemcem, jehož nabídková cena bude nejvyšší, bude sepsána kupní smlouva.

Kontakt: Mgr. Flám, tel. 266 05 2120, e-mail: odprodejatfzu [dot] cz

Zpět na stránku Odprodeje