Zlatá léta šedesátá v LVE SÚJV Dubna (aneb Naše začátky II)

Perex
V semináři bude vzpomenuta činnost elektronické části skupiny kosmického záření Fyzikálního ústavu ČSAV v Laboratoři vysokých energií SÚJV Dubna na 10 GeV synchrofázotronu: Budování K-mezonového kanálu pro jednometrovou bublinkovou komoru, první jiskrové komory v LVE v experimentu studujícím rozptyl mezonu π na velké úhly, první československý elektronický experiment studující nábojovou výměnu mezonu π, experimenty na spektrometru efektivních hmotností.