Veletrh vědy 2022

Text

Přijďte nás navštívit na Veletrh vědy - největší český science festival! Od čtvrka do soboty 2. - 4. 6. v PVA EXPO Letňany, vstup zdarma.

Již tradičně patříme k jednomu z největších vystavovatelů v rámci Akademie a v takovéto síle nás na jiném veletrhu v roce 2022 již nezastihnete. Letos jsme si pro vás společně s centry ELI a HiLASE připravili desítky fantastických exponátů čekajících na zvídavé návštěvníky. 
Pro nejmenší návštěvníky připravujeme levitační překvapení, robotickou ZOO na světelný pohon a odpočinkový koutek. Pro starší děti je připravená krátká celostánková hra Jedi Academy, při které si nejen procvičí duševní a tělesnou mrštnost, ale i schopnost přemýšlet a pozorně naslouchat slovům zkušených masterů vědy. Dospělé návštěvníky rádi blíže seznámíme s krásou i užitkem vybraných oblastí výzkumu na FZU.
Přijďte si k našemu stánku vyzkoušet bezpečnost svého domácího laseru, na vlastní oči spatřit kosmické záření s pomocí mlžné komory, švihnout laserovým bičem, poznat sílu fotovoltaiky a v neposlední řadě pohovořit s pracovníky z oboru laserů, optiky, částicové fyziky a fyziky materiálů. Nebude chybět ani každoroční oblíbené laserové bludiště.