Učitelé & Vědci online. Miloš Lokajíček: Nová základní interakce - ano, nebo ne?

Perex

Médii v nedávné době prolétly zprávy z laboratoří CERN a Fermilab, naznačující s velkou mírou pravděpodobnosti, že fyzikální učebnice se v kapitole o základních interakcích budou přepisovat. Nová přesná měření magnetického momentu mionu v experimentu g-2 v americkém Fermilabu potvrzují dřívější výsledky naznačující neúplnosti Standardního modelu částicové fyziky. Standardní model přesně popisuje silnou, slabou a elektromagnetickou interakci a elementární částice a jejich vzájemný vztah. To vše v rámci teorie konzistentní s kvantovou teorií i speciální teorií relativity. Jeho neúplnost je možno napravit nalezením nových částic, či interakcí. Co se v tomto směru v poslední době odehrává?

Text

Nový objev a jeho možné důsledky Vám přiblíží RNDr. Miloš Lokajíček, CSc., pracovník Oddělení experimentální fyziky částic FZU AV ČR.

Setkání proběhne ve středu 5. května od 16:00 a trvat bude přibližně 90 minut. Pro účast na setkání si prosím opět rezervujte místo v rezervačním systému, abychom měli představu o účasti. V týdnu před akcí dostanete následně mailem odkaz a instrukce pro připojení k našemu konferenčnímu systému.