Učitelé & Vědci

Perex

Tentokrát na téma Pokusy s kapalným dusíkem s Martinem Ledinským a Milošem Rotterem

Text

První setkání Učitelé & Vědci v novém školním roce proběhne stále ještě během astronomického léta. Proto se "ochladíme" povídáním o kapalném dusíku a hlavně praktickými experimenty s ním. Seminářem Vás provede doc. RNDr. Miloš Rotter, CSc. (MFF UK) a RNDr. Martin Ledinský, Ph.D. (FZU AV ČR).