Stáž pro středoškoláky v rámci projektu Otevřená věda: Konstrukce laditelných zdrojů bílého světla

Text

V rámci projektu Otevřená věda se středoškolští studenti účastní v pravidelných stážích (1x za měsíc celý pracovní den) vědecké práce v laboratořích Skupiny luminiscenčních a scintilačních materiálů. Zabývají se hlavně fotoluminiscenčními vlastnostmi nových potenciálně zajímavých materiálů pro pevnolátkové zdroje bílého světla na bázi LED. Na konci roku pak své výsledky budou prezentovat na studentské konferenci před ostatními stážisty z různých oborů. Stáž tedy simuluje reálnou vědeckou činnost a umožňuje již studentům na střední škole se zamýšlet nad případnou kariérou vědeckého pracovníka.